מאנגלית לגרמנית (שווייץ, גרמניה, אוסטריה)
מצרפתית לגרמנית (שווייץ, גרמניה, אוסטריה)
מאיטלקית לגרמנית (שווייץ, גרמניה, אוסטריה)
מגרמנית (גרמניה, אוסטריה) לגרמנית (שווייץ). כעורך דין אני כמובן מתרגם מסמכים משפטיים
אני מודע שלא כל אדם נדרש לרמת תרגום משפטי זהה, לכן הצעתי הינה ייחודית, וכוללת, למשל –
- תרגומים מדויקים, המיועדים לעורכי דין, לשכות מסחר, בתי משפט, וכד'
- תרגומים מפושטים למען לקוחות אשר אינם בקיאים במשפט
- תרגומים הכוללים מידע רקע, למשל אודות חוקים המצוטטים בטקסט
- סיכומים של עקרי התוכן של טקסט משפטי

טקסטים משפטיים נוגעים, וכוללים, מגוון תחומים אחרים, כך שאני אף מסוגל לתרגם בתחומים אחרים.

כאשר תמסור לידיי את משימת תרגום המסמכים המשפטיים שלך, תהינה הן מהתמחותי כעורך דין, הן
מכישורי
השפות הגבוהים שלי. אני מספק תרגומי מומחה באיכות גבוהה של, למשל:
חוזים
כתבי בית דין ומסמכים ממשלתיים
התכתבות מכל סוג
תעודות רשמיות, רישומים, ורשומות