Οί περισσότεροί μας έχομε μάθει κάποτε μια γλώσσα.

Αρκεί αυτό για νομικές μεταφράσεις;

Όχι!

Οί νομικές μεταφράσεις απαιτούν μεγίστη ακρίβεια.Ακόμη και τα μικρότατα λάθη μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Δια αυτό όταν πρόκειται για μεταφράσεις να αποτείνεστε πάντα στον ειδικό.

Έχω 20 έτη πείρα ως μεταφραστής απο τα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά προς τα γερμανικά και επίσης ως δικηγόρος(archiv.org swiss-advocate ) όπου εργαζόμουν στη διοίκηση και δικηγορία.

Μεταφέρω κείμενα από Αγγλικά-Γερμανικά, Γαλλικά-Γερμανικά και Ιταλικά-Γερμανικά. Για άλλους συνδυασμούς γλωσσών συνεργάζομαι με συναδέλφους των εκάστοτε μητρικών γλωσσών. Όλες τις μεταφράσεις μου τις ελέγχω προσεκτικά και χρησιμοποιώ διάφορα διορθωτικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε μία γρήγορη απάντηση μου αποστέλλοντάς μου ένα e-mail στήν εξής διεύθυνση: wehrfeuer[at]gmail.com .